Frequently asked questions

Najczęściej zadawane pytania

Frequently asked questions

Najczęściej zadawane pytania

1. Ile spotkań otrzymuję kupując konsultację?

Zakup dotyczy tylko jednego spotkania. 

2. W jaki sposób udzielane jest wsparcie? 

Konsultacje przeprowadzane są w formie online.

3. Ile trwa konsultacja? 

Konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne trwają 50 minut, natomiast porada prawna 30 minut. 

4. Jakie są kwalifikacje osób udzielających wsparcia w ramach konsultacji? 

Wszystkie osoby udzielające wsparcia posiadają wykształcenie wyższe oraz dyplom bądź certyfikat potwierdzający kompetencje i dający prawo wykonywania zawodu psychologa, psychoterapeuty lub prawnika. Możesz poprosić o wgląd do dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

5. Jaką formę pomocy obejmuje konsultacja psychologiczna i psychoterapeutyczna? 

Konsultacja nastawiona jest na pomoc krótkoterminową, znalezienie rozwiązań. Konsultacja nie zastąpi pełnego procesu psychoterapii. 

6. W jakich sytuacjach lepsza będzie porada psychoterapeutyczna od psychologicznej? 

Psycholog a psychoterapeuta to dwa różne zawody, które służą w innych celach. O tym, jakie są między nimi różnice i kiedy wybrać psychoterapeutę a kiedy psychologa możesz przeczytać tutaj

7. Na czym polega konsultacja psychologiczna? 

Jej celem jest rozeznanie się w aktualnej sytuacji problemowej klienta. Może przyjąć formę pomocy doraźnej, stwierdzenia czy objawy są zwiastunem choroby, psychoedukacji. Nie zawsze daje rozwiązanie problemu, ale wskazuje kierunek, w jakim należy udać się po pomoc. 

8. Czego dotyczy konsultacja psychoterapeutyczna? 

To spotkanie dające możliwość rozpoznania trudności klienta, określenia celów i oczekiwań wobec pomocy specjalisty. Psychoterapeuta może postawić wstępną diagnozę dotyczącą przyczyn problemów. Jeśli będzie taka konieczność, pokieruje do innych specjalistów. 

9. Czy na konsultacji mogę uzyskać receptę lub zwolnienie lekarskie? 

Nie, recepty i zwolnienia lekarskie może wypisać tylko lekarz. 

10. Czy osoby udzialające konsultacji są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej? 

Tak, wszystko, co powiesz na konsultacji jest objęte tajemnicą. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zagrożone jest czyjeś zdrowie i życie. Z tajemnicy zawodowej psychologa i psychoterapeutę może zwolnić tylko sąd lub prokurator. 

11. W jakiej sytuacji mogę skorzystać z porady prawnej? 

Zawsze, gdy potrzebujesz pomocy prawnej. Przyda się ona do sporządzania pisma procesowego, urzędowego, a także kiedy chcemy poznać swoje prawa lub uzyskać pomoc w ocenie sytuacji prawnej. 

12. Jak się przygotować do konsultacji prawnej? 

O tym jak najlepiej przygotować się do konsultacji prawnej, by optymalnie wykorzystać swój czas możesz przeczytać tutaj.

POZNAJ TAKŻE NASZĄ MARKĘ EAP24 – OFERTA DLA FIRM