Kiedy udać się do psychologa, a kiedy do psychoterapeuty?

Gdy mamy problem i szukamy pomocy, często stajemy przed wyborem do kogo się udać: do psychologa czy psychoterapeuty?                  Jaki jest zakres ich kompetencji? Jakiego rodzaju wsparcia mogą nam udzielić?  Zapraszamy do lektury!

Psycholog

To osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie i otrzymała dyplom psychologa. Może dalej się kształcić i wybierać specjalności m.in.: psychologia biznesu, kliniczna, dzieci i młodzieży. Jego praca opiera się na zebraniu dokładnego wywiadu oraz używaniu testów i narzędzi psychologicznych. Skorzystaj z jego pomocy jeśli potrzebujesz:

  • pogłębionej diagnostyki osobowości
  • oceny funkcjonowania procesów poznawczych
  • oceny predyspozycji psychicznych
  • wsparcia psychologicznego.

Do psychologa możesz zgłosić się z aktualnymi problemami, które utrudniają Ci codzienne funkcjonowanie lub po poradę do jakiego specjalisty najlepiej się udać. Zajmuje się także sporządzaniem opinii oraz pomaga w dookreśleniu postawionej diagnozy. Pamiętaj, że psycholog nie prowadzi terapii i nie może przepisać żadnych leków – to robi tylko lekarz (przy problemach psychicznych najlepiej psychiatra).

Psychoterapeuta

To zawód, który zdobywa się po uzyskaniu dyplomu magistra poprzez 4-letnie szkolenie w wybranym nurcie psychoterapeutycznym. Taki kurs musi być akredytowany przez odpowiednią organizację, np. Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ponadto aby być psychoterapeutą należy przejść własną terapię, pracować pod kontrolą superwizora oraz odbyć staże kliniczne w ośrodkach psychoterapeutycznych.

Do psychoterapeuty możemy się zgłosić, gdy potrzebujemy psychoterapii, która jest formą leczenia zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania czy też zaburzeń osobowości.

Psycholog a psychoterapeuta 

Oba te zawody związane są ze zdrowiem psychicznym, jednak dobrze jest wiedzieć, do którego z nich się udać z problemem. Do psychologa zgłosimy się jeśli potrzebujemy diagnozy czy zaświadczenia o niej, pomocy z trudnościami dziecka w szkole (poradnia psychologiczno-pedagogiczna), interwencji w przypadku doświadczania przemocy, opinii wymaganej przy procesie adopcyjnym, a także wsparcia emocjonalnego w trudnych momentach życiowych.

W przypadku wątpliwości czy nasz problem wymaga długotrwałej terapii warto skorzystać z konsultacji z psychoterapeutą, który wskaże ewentualne dalsze kroki w kierunku osiągniecia pełnego zdrowia. Takie spotkanie korzystne może okazać się również w przypadku przewlekłych objawów somatycznych, ciągłego napięcia czy poczucia winy, trudności w radzeniu sobie z emocjami oraz budowaniu i utrzymywaniu relacji.

Już samo szukanie pomocy jest dużym krokiem ku polepszeniu swojego zdrowia psychicznego. Warto pamiętać o tym, że gdy nie czujemy się dobrze w kontakcie z psychologiem czy psychoterapeutą, możemy udać się do innego. Zbudowanie pozytywnego, głębokiego kontaktu ze specjalistą jest bardzo istotne w procesie zdrowienia.

Podjęcie decyzji o zgłoszeniu się do psychologa czy psychoterapeuty może być trudne, jednak wiąże się z możliwością wprowadzenia w naszym życiu potrzebnych zmian. Na dobre.